فلنج اسلیپون استیل یکی از پرفروش ترین انواع فلنج در بازار ایران می باشد با توجه به مشخصات و کاربرد آن در بسیاری از صنایع من جمله نفت و گاز از این نوع فلنج استفاده می شود.

فلنج اسلیپون استیل یکی از پرفروش ترین انواع فلنج در بازار ایران می باشد با توجه به مشخصات و کاربرد آن در بسیاری از صنایع من جمله نفت و گاز از این نوع فلنج استفاده می شود.


اطلاعات مورد نیز برای خرید فلنج اسلیپون استیل