امیرعبداللهیان در این گفت‌وگو از اسماعیل هنیه دعوت کرد که به تهران بیاید و با مقامات ایرانی دیدار و درخصوص جزئیات تحولات رایزنی کند.

امیرعبداللهیان در این گفت‌وگو از اسماعیل هنیه دعوت کرد که به تهران بیاید و با مقامات ایرانی دیدار و درخصوص جزئیات تحولات رایزنی کند.


اسماعیل هنیه به تهران می‌آید