جنبش حماس از سفر قریب الوقوع اسماعیل هنیه به تهران خبر داد.

جنبش حماس از سفر قریب الوقوع اسماعیل هنیه به تهران خبر داد.


اسماعیل هنیه به تهران می‌آید