کنعانی: اسلام هراسان منافع نامشروع خود را در گسترش اختلاف می‌بینند سخنگوی دستگاه دیپلماسی با اشاره به روز جهانی مقابله با اسلام هراسی گفت: اسلام هراسان منافع نامشروع خود را در گسترش اختلاف و نزاع بین آحاد بشریت می‌بینند. به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی به مناسبت روز جهانی مقابله با اسلام هراسی، در توئیتر […]

کنعانی:

اسلام هراسان منافع نامشروع خود را در گسترش اختلاف می‌بینند

 اسلام هراسان منافع نامشروع خود را در گسترش اختلاف می‌بینند

سخنگوی دستگاه دیپلماسی با اشاره به روز جهانی مقابله با اسلام هراسی گفت: اسلام هراسان منافع نامشروع خود را در گسترش اختلاف و نزاع بین آحاد بشریت می‌بینند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی به مناسبت روز جهانی مقابله با اسلام هراسی، در توئیتر نوشت: دین مبین ⁧اسلام⁩ و پیامبر رحمت ⁧محمد⁩ (ص) پیام آور صلح، دوستی و همزیستی برای بشریت است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: اسلام‌هراسان و اسلام‌ستیزان به هیچ یک از ارزشهای انسانی و الهی ادیان آسمانی باور ندارند و منافع نامشروع خود را در گسترش اختلاف و نزاع بین آحاد بشریت می‌بینند.


اسلام هراسان منافع نامشروع خود را در گسترش اختلاف می‌بینند