در نشست خبری با گروسی مطرح شد؛ اسلامی: رفت‌وآمدها و گزارش‌ها باید اعتمادآفرین باشد رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به سفر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران گفت: ارتباطات، رفت‌وآمدها و گزارش‌ها باید اعتمادآفرین باشد. به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس مطبوعاتی رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی و محمد اسلامی […]

در نشست خبری با گروسی مطرح شد؛

اسلامی: رفت‌وآمدها و گزارش‌ها باید اعتمادآفرین باشد

اسلامی: رفت‌وآمدها و گزارش‌ها باید اعتمادآفرین باشد

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به سفر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران گفت: ارتباطات، رفت‌وآمدها و گزارش‌ها باید اعتمادآفرین باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس مطبوعاتی رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی و محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی صبح امروز در محل سازمان انرژی اتمی با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

محمد اسلامی در این نشست با اشاره به دیدار اخیر گروسی که از دیروز آغاز شد، گفت: این دیدار پیام‌آور برقراری ارتباطات و روابط بین ایران و آژانس است. ارتباطات، رفت‌وآمدها و گزارش‌ها باید اعتمادآفرین باشد.

گروسی نیز با ابراز خرسندی از حضور در ایران گفت: آماده هستیم کار را به پیش ببریم.

در حال تکمیل…


اسلامی: رفت‌وآمدها و گزارش‌ها باید اعتمادآفرین باشد