جلسه استیضاح فاطمی امین، وزیر صمت که صبح امروز آغاز شد تا ساعت ۱۴ ادامه یافت و طی آن نمایندگان موافق،‌ مخالف، وزیر و سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری سخنرانی کردند.

جلسه استیضاح فاطمی امین، وزیر صمت که صبح امروز آغاز شد تا ساعت ۱۴ ادامه یافت و طی آن نمایندگان موافق،‌ مخالف، وزیر و سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری سخنرانی کردند.