استقبال امیرعبداللهیان از وزیر خارجه عمان در تهران حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان از وزیر خارجه عمان در تهران استقبال کرد. دریافت ۷ MB

استقبال امیرعبداللهیان از وزیر خارجه عمان در تهران

استقبال امیرعبداللهیان از وزیر خارجه عمان در تهران

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان از وزیر خارجه عمان در تهران استقبال کرد.

دریافت ۷ MB


استقبال امیرعبداللهیان از وزیر خارجه عمان در تهران