تصاویر و ویدیوهایی در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود که از استفاده از یک موشک ضد تانک ایرانی دهلاویه توسط نیروهای روسی برای هدف قرار دادن تانک های اوکراینی خبر می دهد.

تصاویر و ویدیوهایی در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود که از استفاده از یک موشک ضد تانک ایرانی دهلاویه توسط نیروهای روسی برای هدف قرار دادن تانک های اوکراینی خبر می دهد.


استفاده روسیه از موشک دهلاویه بر علیه تانک‌های غربی در اوکراین (فیلم+ عکس)