سید ابراهیم رئیسی: ما حرف منطقی و متین داریم، ما سخنان عقلانی داریم و خود اروپایی‌ها هم اعلام کرده‌اند که حرف‌های قابل‌دفاعی دارید، ولی ما کار اقتصادی و تجاری را به مذاکرات گره نزده‌ایم.

سید ابراهیم رئیسی: ما حرف منطقی و متین داریم، ما سخنان عقلانی داریم و خود اروپایی‌ها هم اعلام کرده‌اند که حرف‌های قابل‌دفاعی دارید، ولی ما کار اقتصادی و تجاری را به مذاکرات گره نزده‌ایم.


استعفای رئیس فدراسیون دوومیدانی پس از اتفاقات ماراتن شیراز / رئیسی: کار اقتصادی و تجاری را به مذاکرات گره نزده‌ایم