وی در سال ۱۹۶۶ خودرو مرسدس بنز ۲۳۰ اس‌ال‌اکس شوتینگ بریک را معرفی کرد که بر اساس مرسدس بنز ۲۳۰ اس‌ال پاگودا رودستر شکل گرفته بود.

وی در سال ۱۹۶۶ خودرو مرسدس بنز ۲۳۰ اس‌ال‌اکس شوتینگ بریک را معرفی کرد که بر اساس مرسدس بنز ۲۳۰ اس‌ال پاگودا رودستر شکل گرفته بود.


از ۵۷ سال شباهت و تفاوت این ۲ دستگاه مرسدس بنز لذت ببرید! (+عکس)