از سرگیری درگیری ها در اطراف کاخ ریاست جمهوری سودان، واکنش ترکیه به خبر سکته قلبی اردوغان، اعلام زمان سفر رئیس جمهور عراق به ایران، کشته و زخمی شدن ۴۷۰۰ تن در درگیری های اخیر سودان و وقوع انفجار مهیب در یک پایگاه آمریکایی در شمال سوریه از مهم ترین خبرها و رویدادهای منطقه ای و بین المللی در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.

از سرگیری درگیری ها در اطراف کاخ ریاست جمهوری سودان، واکنش ترکیه به خبر سکته قلبی اردوغان، اعلام زمان سفر رئیس جمهور عراق به ایران، کشته و زخمی شدن ۴۷۰۰ تن در درگیری های اخیر سودان و وقوع انفجار مهیب در یک پایگاه آمریکایی در شمال سوریه از مهم ترین خبرها و رویدادهای منطقه ای و بین المللی در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.


از سرگیری درگیری ها در اطراف کاخ ریاست جمهوری سودان/ واکنش ترکیه به خبر سکته قلبی اردوغان/ اعلام زمان سفر رئیس جمهور عراق به ایران/ کشته و زخمی شدن ۴۷۰۰ تن در درگیری های اخیر سودان