از سرگیری درگیری‌ها پیرامون کاخ ریاست جمهوری سودان، واکنش ترکیه به خبر سکته قلبی اردوغان، اعلام زمان سفر رئیس جمهور عراق به ایران، کشته و زخمی شدن ۴۷۰۰ تن در درگیری‌های اخیر سودان و وقوع انفجار مهیب در یک پایگاه آمریکایی در شمال سوریه، از مهم‌ترین خبر‌ها و رویداد‌های منطقه‌ای و بین المللی در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.

از سرگیری درگیری‌ها پیرامون کاخ ریاست جمهوری سودان، واکنش ترکیه به خبر سکته قلبی اردوغان، اعلام زمان سفر رئیس جمهور عراق به ایران، کشته و زخمی شدن ۴۷۰۰ تن در درگیری‌های اخیر سودان و وقوع انفجار مهیب در یک پایگاه آمریکایی در شمال سوریه، از مهم‌ترین خبر‌ها و رویداد‌های منطقه‌ای و بین المللی در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.


از سرگیری درگیری‌ها پیرامون کاخ ریاست جمهوری سودان/ واکنش ترکیه به خبر سکته قلبی اردوغان/ اعلام زمان سفر رئیس جمهور عراق به ایران/ کشته و زخمی شدن ۴۷۰۰ تن در درگیری‌های اخیر سودان