اقتصادی

ارزش سهام عدالت امروز ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ چقدر شد؟ +جدول

به گزارش هشت صبح و به نقل از انتخاب :

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ به ۹ میلیون و ۶۳۲ هزار و۵۵۷ تومان رسید.

 

 امروز شنبه (۸ اردیبهشت ۱۴۰۳)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۸ میلیون ۶۷۲ هزار و ۷۷۳ تومان رسید.

 

 شاخص کل بازار بورس نیز با ۶۵۲ واحد افزایش در ارتفاع ۲.۳۰۴.۹۷۸ و شاخص هم  وزن در ارتفاع ۷۶۵.۰۴۵ واحدی قرار گرفته است. 

 

 ارزش معاملات امروز بازار بورس۶۰۹۱ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۷۹۶۲هزار میلیارد تومان قرار داد.  

 

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی،شپنا،شستا،شتران،وبملت،وغدیر و تجارت صورت گرفت و شاخص های آریا،شگویا،تجلی،حسینا،خاور،سپیدار،فجهان بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

 

ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

 شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 
فارس  

۸۰۴

۱۱۶۸
شگویا ۱۸۲۴ ۴۹
شاوان  ۱۷۷۸ ۵
دانا ۳۴۵ ۴۵
بنیرو   ۲۵۵ ۳
رمپنا  ۱۲۴۸ ۱۴۳
اخابر ۹۹۲ ۲۴۴
کگل  ۴۵۰ ۱۰۷
حکشتی‌  ۷۸۱  ۸۰
فولاد ۵۴۱ ۲۵۲۰
فولاژ  ۷۴۹ ۴۸
فخوز  ۴۰۸ ۱۱۶
ساراب ۳۵۳۱ ۹
ورنا  ۷۷۱ ۳
حپترو ۳۰۵۸ ۱
کچاد  ۴۶۱ ۲۳۷
وپست  ۸۰۷ ۱۶
مارون  ۱۵۵۱۰ ۴۹
شپنا   ۶۰۸ ۴۱۶
شتران  ۳۰۸ ۲۶۰۰
شبندر ۱۱۸۵ ۹۳۰
بسویچ ۵۸۱ ۹
وبملت ۲۴۵ ۳۰۵
وبصادر  ۱۸۹ ۱۴۲۷
خاور  ۲۶۳ ۴۲۰
وتجارت   ۱۴۱ ۱۸۲۲
فایرا ۶۳۲ ۳۲
شراز  ۱۳۱۹ ۴
جم ۵۳۶۱ ۴۲
فملی ۷۸۸ ۱۸۴۰
سدشت ۱۱۳۸۲ ۸
بفجر  ۲۳۰۷ ۳۸
وتوصا ۱۱۴ ۱۲
 شبریز  ۱۳۳۰ ۴۱
خساپا ۲۸۱ ۳۶
لکما ۱۱۶ ۲۲
بترانس  ۲۰۴ ۳

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۸ اردیبهشت ۱۴۰۳) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و۶۳۲ هزار و۵۵۷ تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 
فارس   ۸۰۴ ۲۲۹۲
شگویا ۱۸۲۴ ۴۷
شاوان  ۱۷۷۸ ۴
دانا ۳۴۵ ۱۶
بنیرو   ۲۵۵ ۳
رمپنا  ۱۲۴۸ ۱۳۷
اخابر ۹۹۲ ۲۳۹
کگل  ۴۵۰ ۱۰۴
حکشتی‌  ۷۸۱ ۷۸
فولاد ۵۴۱ ۲۵۲۰
فولاژ  ۷۴۹ ۷۳
فخوز ۴۰۸ ۲۹۶
ساراب ۳۵۳۱ ۳
ورنا ۷۷۱ ۳
حپترو ۳۰۵۸ ۱
کچاد ۴۶۱ ۱۸۱
وپست  ۸۰۷ ۱۶
مارون  ۱۵۵۱۰ ۴۷
شپنا   ۶۰۸ ۱۰۰۸
شتران  ۳۰۸ ۲۰۹۰
شبندر  ۱۱۸۵ ۹۱۲
بسویچ ۵۸۱ ۹
وبملت ۲۴۵ ۲۹۹
وبصادر  ۱۸۹ ۱۴۰۰
خودرو ۳۱۵ ۴۷
وتجارت   ۱۴۱ ۱۷۸۸
 فایرا ۶۳۲ ۳۱
شراز  ۱۳۱۹ ۴
جم ۵۳۶۱ ۴۱
فملی ۷۸۸ ۱۴۷۳
سدشت ۱۱۳۸۲ ۸
بفجر

۲۳۰۷

۳۸
وتوصا ۱۱۴ ۱۲
شبریز ۱۳۳۰ ۱۵
خساپا ۲۸۱ ۳۹
لکما ۱۱۶ ۲۲
بترانس ۲۰۴ ۳

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا