اقتصادی

ارزش سهام عدالت امروز ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ چقدر شد؟ +جدول

به گزارش هشت صبح و به نقل از انتخاب :

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ به ۱۰ میلیون و ۷۳ هزار و ۷۶۳ تومان رسید.

 

امروز شنبه (۱ اردیبهشت ۱۴۰۳)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۸ میلیون ۷۲۶ هزار و ۱۸۹ تومان رسید.

 

 شاخص کل بازار بورس نیز با ۷۷۶۴۲ واحد افزایش در ارتفاع ۲.۲۸۵.۸۵۶ و شاخص هم  وزن در ارتفاع ۷۴۵.۰۲۱ واحدی قرار گرفته است. 

 

 ارزش معاملات امروز بازار بورس۸۲۶۸ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۷۹۰۰هزار میلیارد تومان قرار داد.  

 

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،فملی،فارس،شپنا،شبندر،وبملت و شستا صورت گرفت و شاخص های شگویا،هرمز،ارفع،وسپهر،زاگرس،خاور و انتخاب بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

 

ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

 شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 
فارس  

۸۰۰

۱۱۶۸
شگویا ۱۸۶۰ ۴۹
شاوان  ۱۷۷۸ ۵
دانا ۳۲۰ ۴۵
بنیرو   ۲۵۴ ۳
رمپنا  ۱۲۱۵ ۱۴۳
اخابر ۱۰۰۳ ۲۴۴
کگل  ۴۵۴ ۱۰۷
حکشتی‌  ۱۱۱۶  ۸۰
فولاد ۵۴۱ ۲۵۲۰
فولاژ  ۷۴۲ ۴۸
فخوز  ۴۱۲ ۱۱۶
ساراب ۳۵۶۶ ۹
ورنا  ۷۲۸ ۳
حپترو ۲۹۴۴ ۱
کچاد  ۴۵۹ ۲۳۷
وپست  ۸۰۲ ۱۶
مارون  ۱۵۴۹۰ ۴۹
شپنا   ۶۱۳ ۴۱۶
شتران  ۳۱۷ ۲۶۰۰
شبندر ۱۱۵۰ ۹۳۰
بسویچ ۵۱۸ ۹
وبملت ۲۵۱ ۳۰۵
وبصادر  ۱۹۶ ۱۴۲۷
خاور  ۲۵۸ ۴۲۰
وتجارت   ۱۴۷ ۱۸۲۲
فایرا ۵۶۸ ۳۲
شراز  ۱۲۹۷ ۴
جم ۵۲۳۹ ۴۲
فملی ۷۶۵ ۱۸۴۰
سدشت ۹۱۸۵ ۸
بفجر  ۲۳۱۱ ۳۸
وتوصا ۱۱۰ ۱۲
 شبریز  ۱۳۳۱ ۴۱
خساپا ۲۸۰ ۳۶
لکما ۱۱۵ ۲۲
بترانس  ۲۰۵ ۳

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱ اردیبهشت ۱۴۰۳) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۱۰میلیون و۷۳ هزار و ۷۶۳ تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 
فارس   ۸۰۰ ۲۲۹۲
شگویا ۱۸۶۰ ۴۷
شاوان  ۱۷۷۸ ۴
دانا ۳۲۰ ۱۶
بنیرو   ۲۵۴ ۳
رمپنا  ۱۲۱۵ ۱۳۷
اخابر ۱۰۰۳ ۲۳۹
کگل  ۴۵۴ ۱۰۴
حکشتی‌  ۱۱۱۶ ۷۸
فولاد ۵۴۱ ۲۵۲۰
فولاژ  ۷۴۲ ۷۳
فخوز ۴۱۲ ۲۹۶
ساراب ۳۵۶۶ ۳
ورنا ۷۲۸ ۳
حپترو ۲۹۴۴ ۱
کچاد ۴۵۹ ۱۸۱
وپست  ۸۰۲ ۱۶
مارون  ۱۵۴۹۰ ۴۷
شپنا   ۶۱۳ ۱۰۰۸
شتران  ۳۱۷ ۲۰۹۰
شبندر  ۱۱۵۰ ۹۱۲
بسویچ ۵۱۸ ۹
وبملت ۲۵۱ ۲۹۹
وبصادر  ۱۹۶ ۱۴۰۰
خودرو ۳۱۵ ۴۷
وتجارت   ۱۴۷ ۱۷۸۸
 فایرا ۵۶۸ ۳۱
شراز  ۱۲۹۷ ۴
جم ۵۲۳۹ ۴۱
فملی ۷۶۵ ۱۴۷۳
سدشت ۹۱۸۵ ۸
بفجر

۲۳۱۱

۳۸
وتوصا ۱۱۰ ۱۲
شبریز ۱۳۳۱ ۱۵
خساپا ۲۸۰ ۳۹
لکما ۱۱۵ ۲۲
بترانس ۲۰۵ ۳

نوشته های مشابه