اقتصادی

ارزش سهام عدالت امروز ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ چقدر شد؟ +جدول

به گزارش هشت صبح و به نقل از انتخاب :

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ به ۸ میلیون و ۴۵۲ هزار و۶۰۷ تومان رسید.

 

امروز یکشنبه (۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۸ میلیون۵۰۶ هزار و ۲۷۵ تومان رسید.

 

 شاخص کل بازار بورس نیز با ۴۶۰۴ واحد کاهش در ارتفاع ۲.۲۶۰.۳۱۲ و شاخص هم  وزن در ارتفاع ۴۱۷ واحدی قرار گرفته است. 

 

 ارزش معاملات امروز بازار بورس۴۰۳۷ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۷۸۰۶ هزار میلیارد تومان قرار داد.  

 

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی،وامید،کگل،فارس،وشبندر،فولاد،سدشت صورت گرفت و شاخص های آریا،مادیرا،وهور،سپیدار،توسن،غصینو،بپاس بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

 

ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

 شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 
فارس  

۷۷۸

۱۱۶۸
شگویا ۱۸۱۱ ۴۹
شاوان  ۱۷۵۱ ۵
دانا ۳۵۳ ۴۵
بنیرو   ۲۵۴ ۳
رمپنا  ۱۱۸۹ ۱۴۳
اخابر ۹۴۴ ۲۴۴
کگل  ۴۳۳ ۱۰۷
حکشتی‌  ۸۲۱  ۸۰
فولاد ۵۱۵ ۲۵۲۰
فولاژ  ۷۴۳ ۴۸
فخوز  ۳۹۵ ۱۱۶
ساراب ۳۴۱۰ ۹
ورنا  ۷۴۱ ۳
حپترو ۳۴۳۶ ۱
کچاد  ۴۳۹ ۲۳۷
وپست  ۸۰۶ ۱۶
مارون  ۱۵۰۰۵ ۴۹
شپنا   ۵۸۳ ۴۱۶
شتران  ۲۹۷ ۲۶۰۰
شبندر ۱۱۳۲ ۹۳۰
بسویچ ۵۰۶ ۹
وبملت ۲۳۵ ۳۰۵
وبصادر  ۱۸۲ ۱۴۲۷
خاور  ۲۴۹ ۴۲۰
وتجارت   ۱۳۷ ۱۸۲۲
فایرا ۶۳۹ ۳۲
شراز  ۱۳۱۵ ۴
جم ۵۳۶۸ ۴۲
فملی ۷۳۴ ۱۸۴۰
سدشت ۱۱۶۵۱ ۸
بفجر  ۲۲۵۱ ۳۸
وتوصا ۱۱۲ ۱۲
 شبریز  ۱۳۱۳ ۴۱
خساپا ۲۷۶ ۳۶
لکما ۱۰۸ ۲۲
بترانس  ۱۹۸ ۳

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۸ میلیون و ۴۵۲ هزار و۶۰۸ تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 
فارس   ۷۷۸ ۲۲۹۲
شگویا ۱۸۱۱ ۴۷
شاوان  ۱۷۵۱ ۴
دانا ۳۵۳ ۱۶
بنیرو   ۲۵۴ ۳
رمپنا  ۱۱۸۹ ۱۳۷
اخابر ۹۴۴ ۲۳۹
کگل  ۴۳۳ ۱۰۴
حکشتی‌  ۸۲۱ ۷۸
فولاد ۵۱۵ ۲۵۲۰
فولاژ  ۷۴۳ ۷۳
فخوز ۳۹۵ ۲۹۶
ساراب ۳۴۱۰ ۳
ورنا ۷۴۱ ۳
حپترو ۳۴۳۶ ۱
کچاد ۴۳۹ ۱۸۱
وپست  ۸۰۶ ۱۶
مارون  ۱۵۰۰۴ ۴۷
شپنا   ۵۸۳ ۱۰۰۸
شتران  ۲۹۷ ۲۰۹۰
شبندر  ۱۱۳۲ ۹۱۲
بسویچ ۵۰۶ ۹
وبملت ۲۳۵ ۲۹۹
وبصادر  ۱۸۲ ۱۴۰۰
خودرو ۳۱۰ ۴۷
وتجارت   ۱۳۷ ۱۷۸۸
 فایرا ۶۳۹ ۳۱
شراز  ۱۳۱۵ ۴
جم ۵۳۶۸ ۴۱
فملی ۷۳۴ ۱۴۷۳
سدشت ۱۱۶۵۱ ۸
بفجر

۲۲۵۱

۳۸
وتوصا ۱۱۲ ۱۲
شبریز ۱۳۱۳ ۱۵
خساپا ۲۷۶ ۳۹
لکما ۱۰۸ ۲۲
بترانس ۱۹۸ ۳

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا