اعلام این خبر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ترکیه (۲۴ اردیبهشت ماه) می‌تواند موقعیت اردوغان که حضور نظامی این کشور در خاک سوریه هزینه‌های زیادی را به مردم ترکیه تحمیل کرده و انتقادات زیادی را برانگیخته است تقویت کند.

اعلام این خبر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ترکیه (۲۴ اردیبهشت ماه) می‌تواند موقعیت اردوغان که حضور نظامی این کشور در خاک سوریه هزینه‌های زیادی را به مردم ترکیه تحمیل کرده و انتقادات زیادی را برانگیخته است تقویت کند.


اردوغان: سرکرده داعش در سوریه را کشتیم