نماینده مردم گرمسار و آرادان درباره ادعای نماینده مردم تبریز مبنی بر واگذاری ۷۵ خودرو به نمایندگان در جریان استیضاح وزیر صمت گفت که آقای قالیباف پاسخ ادعاها را بدهید.

نماینده مردم گرمسار و آرادان درباره ادعای نماینده مردم تبریز مبنی بر واگذاری ۷۵ خودرو به نمایندگان در جریان استیضاح وزیر صمت گفت که آقای قالیباف پاسخ ادعاها را بدهید.


اردشیر مطهری: آقای قالیباف پاسخ ادعاها را بدهید