نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سوم مهرماه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه را در صحن مجلس آغاز کرده و تا پایان بررسی این لایحه جلسات علنی مجلس شورای اسلامی روزانه در دو شیفت صبح و بعد از ظهر برگزار خواهد شد.


نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سوم مهرماه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه را در صحن مجلس آغاز کرده و تا پایان بررسی این لایحه جلسات علنی مجلس شورای اسلامی روزانه در دو شیفت صبح و بعد از ظهر برگزار خواهد شد.


ارجاع موضوع مدیریت پساب و فاضلاب به کمیسیون تلفیق/ممنوعیت انتقال آب بین حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیرشرب