ارتش رژیم صهیونیستی به خاطر قتل یک خبرنگار الجزیره عذرخواهی کرده است.

ارتش رژیم صهیونیستی به خاطر قتل یک خبرنگار الجزیره عذرخواهی کرده است.


ارتش اسراییل برای قتل شیرین ابوعاقله عذرخواهی کرد