ارتش اسرائیل مدعی شد که از بین ۸۰۳ موشک شلیک شده از نوار غزه، ۶۲۰ موشک از مرز غزه به سمت شهرک‌های صهیونیستی عبور کرده است.

ارتش اسرائیل مدعی شد که از بین ۸۰۳ موشک شلیک شده از نوار غزه، ۶۲۰ موشک از مرز غزه به سمت شهرک‌های صهیونیستی عبور کرده است.


ارتش اسرائیل: بیش از ۸۰۰ موشک تاکنون شلیک شده است