سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: ارتباط حملات به سفارتخانه‌های ایران با حمایت سیاسی غرب از اغتشاشگران غیر قابل‌کتمان است.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: ارتباط حملات به سفارتخانه‌های ایران با حمایت سیاسی غرب از اغتشاشگران غیر قابل‌کتمان است.