در حالی که رضا مراد صحرایی در نهم خرداد ۱۴۰۲ با ۱۶۷ رأی موافق از مجلس شورای اسلامی به‌عنوان وزیر آموزش و پرورش رأی اعتماد گرفت، شنیده می‌شود برخی نمایندگان مجلس در حدود چهار ماه پس از این رای اعتماد به دنبال استیضاح این وزیر هستند.


در حالی که رضا مراد صحرایی در نهم خرداد ۱۴۰۲ با ۱۶۷ رأی موافق از مجلس شورای اسلامی به‌عنوان وزیر آموزش و پرورش رأی اعتماد گرفت، شنیده می‌شود برخی نمایندگان مجلس در حدود چهار ماه پس از این رای اعتماد به دنبال استیضاح این وزیر هستند.


ارائه طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش؛ چهار ماه پس از رای اعتماد!