لیونل مسی باتوجه به اتفاقاتی که در پاری سن ژرمن برای او افتاده است بسیار بعید است که قراردادش را با پاری سن ژرمن تمدید کند.

لیونل مسی باتوجه به اتفاقاتی که در پاری سن ژرمن برای او افتاده است بسیار بعید است که قراردادش را با پاری سن ژرمن تمدید کند.


ادعای صفحه لیگ قهرمانان آسیا در توییتر: مسی با الهلال قراردادی دو ساله امضا کرد