«جروزالم پست» به نقل از رویترز گزارش داد یک سخنگوی دولت بلژیک ازادی این سه نفر را تایید کرد.

%content%


ادعای بلژیک: سه شهروند اروپایی زندانی در ایران آزاد شدند