گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی شده است که ایران برای توسعه غنی‌سازی در تأسیسات زیرزمینی خود تلاش می‌کند.

گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی شده است که ایران برای توسعه غنی‌سازی در تأسیسات زیرزمینی خود تلاش می‌کند.


ادعاهای تازه درباره فعالیت هسته‌ای ایران در گزارش جدید آژانس