ادای احترام وزیر امورخارجه بر سرمزار شهدای مقاومت در لبنان حضور دکتر امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در روضةالشهیدین، گلزار شهدای حزب الله لبنان که برخی شهدای شاخص نبرد با رژیم صهیونیستی و شهدای لبنانی مدافع حرم در آن دفن شده اند. دریافت ۳۰ MB

ادای احترام وزیر امورخارجه بر سرمزار شهدای مقاومت در لبنان

ادای احترام وزیر امورخارجه بر سرمزار شهدای مقاومت در لبنان

حضور دکتر امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در روضةالشهیدین، گلزار شهدای حزب الله لبنان که برخی شهدای شاخص نبرد با رژیم صهیونیستی و شهدای لبنانی مدافع حرم در آن دفن شده اند.

دریافت ۳۰ MB


ادای احترام وزیر امورخارجه بر سرمزار شهدای مقاومت در لبنان