ادای احترام امیرعبداللهیان به یادمان شهدای بوسنی و هرزه گوین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان بهمراه هیات همراه در مزار شهدای بوسنی و هرزه گوین حضور یافت. دریافت ۱۵ MB

ادای احترام امیرعبداللهیان به یادمان شهدای بوسنی و هرزه گوین

ادای احترام امیرعبداللهیان به یادمان شهدای بوسنی و هرزه گوین

امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان بهمراه هیات همراه در مزار شهدای بوسنی و هرزه گوین حضور یافت.

دریافت ۱۵ MB


ادای احترام امیرعبداللهیان به یادمان شهدای بوسنی و هرزه گوین