ایرنا – دولت صوفیه از اخراج ۷۰ دیپلمات روس از این کشور خبر داد. به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، خبرگزاری رویترز با انتشار این خبر افزود: بلغارستان روز سه‌شنبه (روز گذشته) اعلام کرد که ۷۰ دیپلمات روسیه را به دلیل نگرانی‌های جاسوسی اخراج می‌کند. رویترز درادامه گزارش داد:اخراج این شمار از دیپلمات های روس که […]

ایرنا – دولت صوفیه از اخراج ۷۰ دیپلمات روس از این کشور خبر داد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، خبرگزاری رویترز با انتشار این خبر افزود: بلغارستان روز سه‌شنبه (روز گذشته) اعلام کرد که ۷۰ دیپلمات روسیه را به دلیل نگرانی‌های جاسوسی اخراج می‌کند.

رویترز درادامه گزارش داد:اخراج این شمار از دیپلمات های روس که از سوی وزارت امورخارجه و نخست وزیر بلغارستان اعلام شد، یک اقدام بی سابقه طی سال های اخیر است.

بنابراین گزارش «کرلی پتکوف» نخست وزیر بلغارستان دراین باره گفت: بلغارستان ۷۰ دیپلمات روس را اخراج کرده که برخی از آنها بطور مستقیم با سرویس هاس ا طلاعاتی درارتباط بوده و نقش دیپلماتیک آنها پوششی بر این فعالیت بوده است.

پتکوف افزود: این اقدام تعرضی به ملت روسیه نیست، زمانی که دولت های خارجی تلاش به مداخله در امور داخلی کشور می کنند ما نهادهایی داریم که به این امر پاسخ می دهند.

اکنون شمار دیپلمات های روس در بلغارستان که دولت صوفیه آنها را تا پایان ماه آوریل ۱۱۴ نفر اعلام کرده بود به نصف کاهش یافت.

رویترز در ادامه گزارش داد: تصمیم وزارت خارجه بلغارستان برای اخراج این تعداد از دیپلمات های روس به منظور کاستن و برابر کردن آنان با شمار دیپلمات های خود در مسکو بوده و همچنین پاسخی به فعالیت های مغایر با روابط دیپلماتیک عنوان کرد که بنابر کنوانسیون وین که آن را جاسوسی می داند.*۱۳۰۲**


اخراج ۷۰ دیپلمات روس از بلغارستان