منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: جلسه ای برای تامین زمین با حضور وزیر ورزش و رئیس تولیت حضرت امام خمینی برگزار شد؛ یک زمین ۳۰۰ هکتاری در مجاورت حرم امام خمینی شناسایی شده است.

اختصاص یک زمین ۳۰۰ هکتاری برای ساخت ورزشگاه در تهران

منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: جلسه ای برای تامین زمین با حضور وزیر ورزش و رئیس تولیت حضرت امام خمینی برگزار شد؛ یک زمین ۳۰۰ هکتاری در مجاورت حرم امام خمینی شناسایی شده است.


اختصاص یک زمین ۳۰۰ هکتاری برای ساخت ورزشگاه در تهران – پایگاه خبری هشت صبح