رضامراد صحرایی گفت: فردا هدیه ویژه‌ای از طرف رئیس‌جمهور برای نخستین بار به معلمان تقدیم خواهد شد.

رضامراد صحرایی گفت: فردا هدیه ویژه‌ای از طرف رئیس‌جمهور برای نخستین بار به معلمان تقدیم خواهد شد.


اختصاص هدیه ویژه رئیس جمهور به معلمان در آستانه روز معلم