بورس امروز در حالی آغاز خواهد شد که این ده خبر می‌توانند بر روی آن تاثیرگذار باشند. در بین این ده خبر نیز خبر افزایش سرمایه ۱۰۳ درصدی یک نماد به چشم می‌خورد.

بورس امروز در حالی آغاز خواهد شد که این ده خبر می‌توانند بر روی آن تاثیرگذار باشند. در بین این ده خبر نیز خبر افزایش سرمایه ۱۰۳ درصدی یک نماد به چشم می‌خورد.


اخبار مهم بورس امروز ۹ اردیبهشت کدامند؟