وزارت صمت با صدور اطلاعیه‌ای این ادعا را کاملا کذب خواند و تاکید داشت که این موضوع را پیگیری حقوقی خواهد کرد.

وزارت صمت با صدور اطلاعیه‌ای این ادعا را کاملا کذب خواند و تاکید داشت که این موضوع را پیگیری حقوقی خواهد کرد.


احضار علیرضا بیگی نماینده مجلس به دادستان/ دلیل: اعلام اعطای ۷۵ خودروی شاسی بلند به نمایندگان