با توجه به ابلاغیه وزارت صمت کلیه کالاهای وارداتی مشمول سقف واردات شده‌اند اما ابهاماتی در خصوص اعمال سقف واردات در مورد کالاهای وارد شده براساس رویه “واردات کالای آماده مصرف در برابر صادرات” وجود دارد که باید در مورد آن شفاف‌سازی شود.

با توجه به ابلاغیه وزارت صمت کلیه کالاهای وارداتی مشمول سقف واردات شده‌اند اما ابهاماتی در خصوص اعمال سقف واردات در مورد کالاهای وارد شده براساس رویه "واردات کالای آماده مصرف در برابر صادرات" وجود دارد که باید در مورد آن شفاف‌سازی شود.


ابهام در مورد اعمال سقف برای واردات کالاها