پایگاه خبری هشت صبح : سید محمد علی ابطحی، فعال سیاسی اصلاح طلب در واکنش به اظهارات رسایی که گفته بود«اولین چراغ اعدام نکنید توسط ابطحی روشن شد» نوشت: نامرد نباشید، شما در صف می‌ایستادید و با تتلو عکس یادگاری گرفتید، شما باید چراغ «اعدام نکنید» را روشن می‌کردید نه من. ابطحی در این […]

پایگاه خبری هشت صبح :

سید محمد علی ابطحی، فعال سیاسی اصلاح طلب در واکنش به اظهارات رسایی که گفته بود«اولین چراغ اعدام نکنید توسط ابطحی روشن شد» نوشت: نامرد نباشید، شما در صف می‌ایستادید و با تتلو عکس یادگاری گرفتید، شما باید چراغ «اعدام نکنید» را روشن می‌کردید نه من.

ابطحی در این باره نوشت: جناب آقای رسایی! نامرد نباشید

شما توصف می ایستادید و باهاش عکس یادگاری گرفتید من که تا حالا ندیدمش، شما باید چراغ اعدام نکنید را روشن می کردید نه من.