ابراز خرسندی رهبر انقلاب از اقدامات سازمان تبلیغات‌ اسلامی جمعی از مسئولین سازمان تبلیغات اسلامی، ظهر امروز با رهبر انقلاب دیدار کردند که در ادامه بیانات مقام معظم رهبری را در این فیلم مشاهده می‌کنید. دریافت ۱۰ MB

ابراز خرسندی رهبر انقلاب از اقدامات سازمان تبلیغات‌ اسلامی

ابراز خرسندی رهبر انقلاب از اقدامات سازمان تبلیغات‌ اسلامی

جمعی از مسئولین سازمان تبلیغات اسلامی، ظهر امروز با رهبر انقلاب دیدار کردند که در ادامه بیانات مقام معظم رهبری را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

دریافت ۱۰ MB


ابراز خرسندی رهبر انقلاب از اقدامات سازمان تبلیغات‌ اسلامی