امام جمعه موقت تهران درباره مساله گرانی در کشور گفت: این مساله حال مردم را بد و اعصاب آنها را خرد می کند. مساله مسکن آن هم در بخش اجاره و رهن جزو موارد مبتلابه است که حدود ۳۰ درصد در سطح ملی در گیر آن هستند و در تهران نزدیک ۵۰ درصد درگیر هستند.

امام جمعه موقت تهران درباره مساله گرانی در کشور گفت: این مساله حال مردم را بد و اعصاب آنها را خرد می کند. مساله مسکن آن هم در بخش اجاره و رهن جزو موارد مبتلابه است که حدود ۳۰ درصد در سطح ملی در گیر آن هستند و در تهران نزدیک ۵۰ درصد درگیر هستند.


ائمه نماز جمعه باید مراقب اظهارنظرهای خود باشند/جامعه ما ظرفیت ابتلا به این حواشی اعصاب خردکن را ندارد/دشمن روی گسل‌های داخلی سرمایه‌گذاری کرده است