سردار توکلی: آینده جهان مبتنی بر مفاهیم فضای مجازی و دیجیتال خواهد بود معاون هماهنگ کننده سپاه تهران بزرگ گفت: تحقیقات آینده پژوهان نشان می‌دهد که آینده جهان در بسیاری از عرصه‌های مبتنی بر مفاهیم فضای مجازی و دیجیتال خواهد بود. به گزارش هشت صبح، سردار توکلی معاون هماهنگ کننده سپاه تهران بزرگ در مراسم […]

سردار توکلی:

آینده جهان مبتنی بر مفاهیم فضای مجازی و دیجیتال خواهد بود

آینده جهان مبتنی بر مفاهیم فضای مجازی و دیجیتال خواهد بود

معاون هماهنگ کننده سپاه تهران بزرگ گفت: تحقیقات آینده پژوهان نشان می‌دهد که آینده جهان در بسیاری از عرصه‌های مبتنی بر مفاهیم فضای مجازی و دیجیتال خواهد بود.

به گزارش هشت صبح، سردار توکلی معاون هماهنگ کننده سپاه تهران بزرگ در مراسم افتتاحیه چهارمین رویداد سراسری تولید محتوای دیجیتال بسیج تهران بزرگ عنوان کرد: تهران بزرگ یکی از استان‌هایی است که بزرگترین رویداد سراسری تولید محتوای دیجیتال بسیج را در سطح کشور برگزار می‌کند.

توکلی گفت: تحقیقات آینده پژوهان نشان می‌دهد که آینده جهان در بسیاری از عرصه‌های مبتنی بر مفاهیم فضای مجازی و دیجیتال خواهد بود و ما اگر در عرصه جهانی موثر واقع شویم باید بتوانیم به توانمندی‌هایمان در عرصه سایبری، دیجیتال و فضای مجازی بیفزاییم.
معاون هماهنگ کننده سپاه تهران بزرگ بیان کرد: ورود بسیج به عرصه دیجیتال و فضای مجازی اهمیت زیادی دارد و برگزاری رویداد سراسری تولید محتوای دیجیتال بسیج تهران بزرگ در راستای کشف شناسایی استعدادهای نهفته محلات، مناطق و لایه‌های اجتماعی شهر تهران یک امر اجتناب ناپذیر است.

توکلی مطرح کرد: در سند اعتلای بسیج، یکی از قرارگاه‌های مهم که فعالیت‌های بسیج را سامان می‌دهد، قرارگاه فضای مجازی است که هم در سطح کشوری و شهر تهران اهمیت زیادی دارد و موثر واقع شده‌اند.

معاون هماهنگ کننده سپاه تهران بزرگ با بیان اینکه سال گذشته ۶۳ تیم تخصصی در رویداد سراسری تولید محتوای دیجیتال بسیج تهران بزرگ شرکت داشتند، افزود: امسال این عدد به بیش از ۱۲۴ تیم رسیده است و ۴۵۰ نفر از متخصصان بسیجی در چهارمین مرحله از رویداد سراسری تولید محتوای دیجیتال بسیج تهران بزرگ حضور دارند.