رئیس‌جمهور به مناسبت پیروزی مقاومت فلسطین، در پیامی جنگ‌طلبی را به ضرر صهیونیست‌ها دانست و از دولت‌های مسلمان خواست تا همگام با امت اسلام در پشتیبانی از ملت فلسطین صادقانه وارد میدان شوند.


رئیس‌جمهور به مناسبت پیروزی مقاومت فلسطین، در پیامی جنگ‌طلبی را به ضرر صهیونیست‌ها دانست و از دولت‌های مسلمان خواست تا همگام با امت اسلام در پشتیبانی از ملت فلسطین صادقانه وارد میدان شوند.


آه ملتی مظلوم به طوفانی بر ظالمان تبدیل شد / عادی‌سازی اسارت ملت آزاده فلسطین شدنی نیست