آموزش و پرورش: هزینه روز‌های تعطیل مدارس به علت آلودگی هوا، پس داده می‌شود

Print Friendly, PDF & Email

دادستانی کل کشور وزارت آموزش و پرورش را مکلف کرد، ضمن بررسی دقیق موارد و گزارش‌ها با مراکز و مدارس متخلف برخورد قانونی نموده و ترتیبی اتخاذ نماید تا وجوه دریافتی غیر قانونی به اولیاء دانش آموزان مسترد شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا