اظهارات مشاور امنیت ملی آمریکا درحالی است که کارشناسان و مقامات هشدار داده‌اند که خطر یک درگیری هسته‌ای در خطرناک ترین نقطه خود از زمان جنگ سرد تاکنون است.

%content%


آمریکا: وارد رقابت تسلیحات هسته‌ای با روسیه و چین نخواهیم شد