اینکه مسی قید کسب عنوان ثروتمندترین ورزشکار تاریخ را زده و به الهلال عربستان نرفته، احتمالا انگیزه‌ای فراتر از بازی کردن برای اینترمیامی آمریکا یا لذت بردن از زندگی در ایالات متحده دارد.

اینکه مسی قید کسب عنوان ثروتمندترین ورزشکار تاریخ را زده و به الهلال عربستان نرفته، احتمالا انگیزه‌ای فراتر از بازی کردن برای اینترمیامی آمریکا یا لذت بردن از زندگی در ایالات متحده دارد.


آمریکا؛ پُلِ مسی برای جام جهانی ۲۰۲۶