آمار عجیب یک کارشناس از افزایش خرابکاری صهیونیست ها علیه ایران منصور براتی کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی گفت: اقدام به حملات سایبری، خرابکاری هسته‌ای و اقدام به ترور مقامات ایرانی از ۲۰۱۹ تاکنون، از نظر کمی به اندازه اقدامات از ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ بوده است. دریافت ۲۰ MB

آمار عجیب یک کارشناس از افزایش خرابکاری صهیونیست ها علیه ایران

آمار عجیب یک کارشناس از افزایش خرابکاری صهیونیست ها علیه ایران

منصور براتی کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی گفت: اقدام به حملات سایبری، خرابکاری هسته‌ای و اقدام به ترور مقامات ایرانی از ۲۰۱۹ تاکنون، از نظر کمی به اندازه اقدامات از ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ بوده است.

دریافت ۲۰ MB