جمعیت ریاض پایتخت عربستان سعودی ۸.۶ میلیون نفر اعلام شد.

%content%


آمار جمعیت عربستان سعودی: ۶۰ درصد زیر ۳۰ ساله اند / ۱۸ میلیون سعودی و ۱۳ میلیون خارجی