وزیر نیرو در دیدار با وزیر منابع آبی عراق ضمن تأکید بر ضرورت توسعه روابط دو جانبه، از آمادگی ایران برای اجرای پروژه‌های مشترک آبی با عراق خبر داد.

وزیر نیرو در دیدار با وزیر منابع آبی عراق ضمن تأکید بر ضرورت توسعه روابط دو جانبه، از آمادگی ایران برای اجرای پروژه‌های مشترک آبی با عراق خبر داد.


آمادگی ایران برای اجرای پروژه‌های مشترک آبی با عراق