برند مشهور لباس ورزشی در جهان آماده بازگشت به بازار روسیه می‌شود.

برند مشهور لباس ورزشی در جهان آماده بازگشت به بازار روسیه می‌شود.


آمادگی آدیداس برای بازگشت به روسیه