رزمایش مشترک پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران با شرکت یگان‌های منتخب از بامداد فردا یازدهم مهر ماه در گستره جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود.

آماده سازی یگان‌های ارتش برای رزمایش مشترک پهپادی

رزمایش مشترک پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران با شرکت یگان‌های منتخب از بامداد فردا یازدهم مهر ماه در گستره جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود.


آماده سازی یگان‌های ارتش برای رزمایش مشترک پهپادی – پایگاه خبری هشت صبح