وزیر امور خارجه کشورمان: آماده بازگشایی سفارت‌خانه‌های ایران و عربستان هستیم امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران گفت: گفتگوهای ما با عربستان سعودی در مسیر خودش ادامه پیدا خواهد کرد. این طرف سعودی است که تصمیم بگیرد رفتار سازنده داشته باشد. دریافت ۹ MB

وزیر امور خارجه کشورمان:

آماده بازگشایی سفارت‌خانه‌های ایران و عربستان هستیم

آماده بازگشایی سفارت‌خانه‌های ایران و عربستان هستیم

امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران گفت: گفتگوهای ما با عربستان سعودی در مسیر خودش ادامه پیدا خواهد کرد. این طرف سعودی است که تصمیم بگیرد رفتار سازنده داشته باشد.

دریافت ۹ MB