دادستان کل آلمان امروز (چهارشنبه) از بازداشت دو فرد مرتبط با حزب الله لبنان خبر داد.

دادستان کل آلمان امروز (چهارشنبه) از بازداشت دو فرد مرتبط با حزب الله لبنان خبر داد.


آلمان مدعی بازداشت دو عضو حزب‌الله لبنان شد