رئیس بانک مرکزی لبنان با تحقیقاتی در لبنان و ۵ کشور اروپایی در ارتباط با پرونده‌های پولشویی و اختلاس اموال عمومی روبروست.

رئیس بانک مرکزی لبنان با تحقیقاتی در لبنان و ۵ کشور اروپایی در ارتباط با پرونده‌های پولشویی و اختلاس اموال عمومی روبروست.


آلمان حکم بازداشت بین‌المللی رئیس بانک مرکزی لبنان را صادر کرد /اتهام: پولشوئی و اختلاس اموال عمومی