مردم به اندازه کافی نسبت به اوضاع اعتراض و گلایه می‌کنند، بهتر است رئیس جمهور به جای تکرار همان حرف ها، باری از دوش مردم بردارد.

مردم به اندازه کافی نسبت به اوضاع اعتراض و گلایه می‌کنند، بهتر است رئیس جمهور به جای تکرار همان حرف ها، باری از دوش مردم بردارد.


آقای رئیس جمهور! اهوازی‌ها بهتر از شما می‌دانند مشکل فاضلاب دارند؛ راه حل‌تان چیست؟